Dozorčí rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.


Adresa

Dozorčí rada FZÚ AV ČR, v. v. i    
Na Slovance 2    
182 21 Praha 8    
     
Tel.:   220 318 541    
Fax.: 233 343 184    
e-mail drfzu@fzu.cz    Složení

předseda: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ AV ČR)
     
místopředseda: Ing. Jan Rosa, CSc. (FZÚ)
     
     
členové: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (VR AV ČR)
     
  prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. (FJFI ČVUT)
     
  RNDr. Petr Lukáš, CSc. (ÚJF)
     
  prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. (MFF UK)
     
tajemnice: Ing. Eva Lhotáková (FZÚ)
     


Dokumenty o Dozorčí radě


Materiály DR


Dozorčí rada  (  )